Konferencja logopedyczna

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji logopedycznej pod hasłem

Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych.

Konferencja odbędzie się 25 października 2014 r. w Bydgoszczy i ma charakter wykładowo-szkoleniowy. Udział w konferencji potwierdzili wybitny i szanowani wykładowcy z całej Polski m.in. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab. Jolanta Panasiuk, dr Barbara Ostapiuk, dr Agnieszka Płusajska-Otto, dr Katarzyna Zielińska. Po części wykładowej odbędą się szkolenia z zakresu: jąkania, autyzmu, śpiączki, karmienia, terapii ręki.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Zapraszamy do uczestnictwa zarówno biernego, jak i do wygłaszania referatów. Po konferencji planowane jest wydanie monografii.

Zapraszamy wszystkich, którym logopedia jest bliska, do poszerzania wiedzy i udoskonalania praktyki.

Organizatorki

Agnieszka Haska

Agnieszka Hamerlińska-Latecka

 
PROGRAM KONFERENCJI
8:00-9:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:00-9:05
Powitanie gości:
- IQ Agnieszka Haska
- Centrum Terapii Dobra Mowa Agnieszka Hamerlińska-Latecka
9:05-11:30
WYKŁADY PLENARNE
9:10-9:55
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Programowanie terapii logopedycznej w przypadku zaburzeń czynności prymarnych
9:55-10:40
dr hab. Jolanta Panasiuk
Strategie terapii logopedycznej w przełamywaniu sensorycznych i motorycznych mechanizmów zaburzeń rozwoju mowy
10:40-11:20
dr Barbara Ostapiuk
Fonetyczne cechy niedystynktywne w fakultatywnych realizacjach polskich fonemów
11:20-11:30
Dyskusja
11:30-12:30
Przerwa kawowa/kanapkowa
Targi Logopedyczne
12:30-12:50
lek.med. Katarzyna Gizińska
Elementy laryngologii w logopedii
12:50-13:20
dr Monika Zielińska
Mutyzm wybiórczy
13:20-13:40
mgr Anna Rejek
Dlaczego warto przeprowadzać trening jedzenia u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  i jak to zrobić?
13:40-14:00
mgr Wioleta Urban
Psychologiczne podłoże zaburzeń mowy - studium przypadku pacjenta z objawami afazji
14:00-14:20
mgr Agnieszka Kwiatkowska
Co chcą nam powiedzieć osoby w śpiączce i  w stanie minimalnej świadomości?
14:20-14:40
dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka
Zaburzenia mowy, komunikacji i czynności prymarnych po częściowym przeszczepie w obrębie twarzy na tle choroby nowotworowej
14:40-15:00
Dyskusja
15:00-15:30
Przerwa kawowa
 
 
15:30-17:00
Warsztaty
 mgr Kamil Małecki, mgr Karolina Mazurkowska  NAVITA - Terapia ręki
 
mgr Róża Sobocińska Kij i rym batuta dla Twojej mowy -  ćwiczenia, stymulujące mowę osoby  z jąkaniem
 
mgr Marta Brust Analiza zachowań komunikacyjnych dziecka z autyzmem
 
mgr Alina Siemianowska-Bloch  Karmienie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
 
mgr Agnieszka Kwiatkowska  Logopeda wobec śpiączki
KOSZT UCZESTNICTWA:

 
SPECJALIŚCI
STUDENCI
Uczestnictwo czynne z biernym udziałem w warsztacie (opłata zawiera materiały konferencyjne, plakat, poczęstunek w przerwie kawowej, rozdział w monografii pod redakcją, udział w wybranym warsztacie, zaświadczenie z wykładów i z warsztatu)
 
270 zł
 
240 zł
Uczestnictwo czynne (opłata zawiera materiały konferencyjne, plakat, poczęstunek w przerwie kawowej, rozdział w monografii pod redakcją, zaświadczenie z wykładów)
 
240 zł
 
210 zł
Uczestnictwo bierne w wykładach i w warsztacie (opłata zawiera materiały konferencyjne, plakat,  poczęstunek w przerwie kawowej, zaświadczenie z wykładów i z warsztatu)
 
190 zł
 
160 zł
Uczestnictwo bierne w wykładach (opłata zawiera materiały konferencyjne, plakat, poczęstunek w przerwie kawowej, zaświadczenie z wykładów)
 
160 zł
 
130 zł
Dodatkowa opłata za możliwość oddania artykułu do monografii bez uczestnictwa czynnego
80 zł
80 zł

 

Formularz do udziału biernego proszę pobrać ze strony http://agnieszkahaska.blogspot.com/p/konferencja.html