Logopedyczny Tydzień Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii oraz Pracownia Logopedyczna 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

zapraszają od 16 do 20 marca 2015 r. na

LOGOPEDYCZNY TYDZIEŃ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

 

Zapraszamy logopedów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i wszystkich zainteresowanych
obszarem logopedii do zapoznania się z programem.

Zachęcamy specjalistów do wzięcia udziału w SEMINARIUM NAUKOWYM i WARSZTATACH.

Prosimy o dokonywanie zapisów.


Organizatorzy:

prof. nadzw. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka

 

Data

Wydarzenie

Informacje

16 marca 2015

poniedziałek

Wystawa
Pomocy Logopedycznych
 w wykonaniu studentów LOGOPEDII

Wystawa odbędzie się w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
na parterze na głównym korytarzu od 11 do 13.
Podczas oglądania pomocy można zagłosować na wybraną pomoc logopedyczną. 
Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody, które zostaną wręczone
podczas Seminarium naukowego 20.03.2015

Obowiązują zapisy na zgłaszanie prac do 5 marca 2015 na adres mailowy: dzienlogopedy@wp.pl

17 marca 2015

wtorek
 o godz. 12.30

Projekcja filmu

CUDOTWÓRCZYNI

Na projekcję filmu obowiązują zapisy (do 5 marca 2015)
na adres mailowy: dzienlogopedy@wp.pl

8 marca zainteresowanym drogą mailową zostanie podane miejsce projekcji
(na pewno w pobliżu ul. Chodkiewicza)

18 marca 2015

środa

Dzień Zabaw Logopedycznych

w Przedszkolu

 

Studenci LOGOPEDII Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 przeprowadzą grupowe zajęcia logopedyczne
dla dzieci z przedszkola

19 marca 2015

czwartek

Dzień Przesiewowych Diagnoz Logopedycznych

- dla Fundacji Take Care

i dzieci pracowników firmy IQOR

Akcja przeznaczona jest dla dzieci,
u których rodzice podejrzewają zaburzenia mowy,
u których mowa rozwija się z opóźnieniem

i dla dzieci, które potrzebują konsultacji logopedycznej.
 

diagnozuje dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka
w obecności studentów logopedii UKW w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

20 marca 2016

piątek

 

VI SEMINARIUM NAUKOWE
Z WARSZTATAMI

 

 

 

8:00-9:00 Rejestracja  uczestników

Hol w głównym gmachu UKW w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30

 

9:00 -9:10 Otwarcie  seminarium

Aula Atrium, główny gmach UKW w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

 

WYKŁADY (Aula Atrium)

9:10-9:45  prof. nadzw. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (UKW)

Wczesna interwencja logopedyczna w rozwoju dzieci z uszkodzonym słuchem - znaczenie i strategie terapeutyczne

 

9:45-10:20 prof. nadzw. dr hab. Jacek Błeszyński (UMK)

Mowa i język osób z niepełnosprawnością intelektualną - badania podłużne

 

10:20-10:55 mgr Ewa Winnicka (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)

Videofluoroskopowa ocena połykania w procesie diagnozy dysfagii dziecięcej

 

10:55-11:15 dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka (UKW)

Oligofrenologopedia z terapią dysfagii – zaproszenie do studiów podyplomowych

 

11:15-11:30 Dyskusja

 

11.30-12.30 TARGI LOGOPEDYCZNE  - hol w gmachu głównym

                     PRZERWA KAWOWA

WARSZTATY (każdy może uczestniczyć w 2 warsztatach)

1 tura: 12:30-14:30                         2 tura: 15:00-17:00

 

prof. Dorota Podgórska-Jachnik - pedagog specjalny, surdopedagog, logopeda (UKW)

Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Downa

 

mgr Marlena Twardo (neurologopeda), mgr Janina Wierzbicka  (położna) - (Poradnia Laktacyjna, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu)

Problem karmienia naturalnego u noworodków i niemowląt

 

mgr Magdalena Charbickaoligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena (Dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji "Jaś i Małgosia" w Łodzi)

Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej

 

mgr  Kamila Dworzańska - neurologopeda (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Bydgoszczy )

Dysfagia - diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 m.ż.

 

 mgr Anna Bathis - psycholog  (Ośrodek Neuron w Bydgoszczy)

Pierwsze kroki  terapeutyczne w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem

 

mgr Alina Szukała -  logopeda, oligofrenopedagog (ConCordia)

Metoda Krakowska w logopedii

 

KOSZT UCZESTNICTWA W  SEMINARIUM NAUKOWYM Z WARSZTATAMI

 

SPECJALIŚCI

STUDENCI

Uczestnictwo bierne w wykładach i dwóch warsztatach (opłata zawiera materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie kawowej, trzy zaświadczenia)

150 zł

120 zł

Uczestnictwo bierne w wykładach i jednym warsztacie (opłata zawiera materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie kawowej, dwa zaświadczenia)

120 zł

100 zł

Uczestnictwo bierne w wykładach (opłata zawiera materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie kawowej, zaświadczenie)

70 zł

50zł

Aby móc wziąć udział w Seminarium Naukowym z Warsztatami należy przysłać formularz zgłoszenia na adres dzienlogopedy@wp.pl w terminie do 5 marca 2015.

Płatności należy dokonać do 8 marca 2015 na konto Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Deutsche Bank 71 1910 1048 2121 9935 3791 0001

 z dopiskiem Seminarium logopedyczne -  oraz proszę podać imię i nazwisko.