Onkologopeda

Agnieszka Hamerlińska– dr n. hum., onkologopeda, neurologopeda i psycholog.

Adiunkt  Katedry Logopedii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej  i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Współorganizatorka corocznych seminariów naukowych z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Uczestniczka  szkoleń, warsztatów krajowych i zagranicznych w zakresie zaburzeń mowy osób dorosłych i dzieci. Odbyła szkolenie z zakresu nowotworów krtani  w Warszawie oraz w Netherlands Cancer Institute w Amsterdamie, w Holandii. Współpracuje ze Stowarzyszeniami Osób po Laryngektomii w wybranych ośrodkach w Polsce. Jej zainteresowania naukowe związane są z czynnikami, które warunkują osiąganie skuteczności terapii logopedycznej, onkologopedią oraz z neurologopedią. Prowadzi zajęcia m. in. z afazji, dysartrii, onkologopedii, dysfagii, diagnozy i terapii osób po laryngektomii. Kierownik Podyplomowych Studiów w zakresie Neurologopedii.  Autorka artykułów naukowych. Prowadzi turnusy logopedyczne dla osób po nowotworach krtani i jamy ustnej.

Szanowni Państwo,

W swej pracy zajmuję się zarówno diagnozą i terapią. Nauczam mowy przełykowej, prowadzę terapią mowy po rekonstrukcjach twarzy, pomagam w procesie jedzenia: uczę gryzienia, żucia, połykania. Zajmuję się także reedukowaniem mowy i procesów poznawczych po guzach mózgu.

W kontakcie z pacjentem - ustalam plan terapii, rozmawiam o postępach, przygotowuję materiały do pracy w domu oraz udzielam informacji gdzie można uzyskać pomoc.

Wykształcenie

 • 2001-2006 – Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek pedagogika specjalność logopedia, praca magisterska nt.„Motywacja do rehabilitacji logopedycznej osób z afazją”
 •  2002 2008 – Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna, praca magisterska nt. „Kompetencje komunikacyjne osób z afazją”
 • 2007-2008 – Uniwersytet Gdański Podyplomowe Studium Neurologopedyczne; specjalność neurologopedia
 • 2006-2011 – Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek pedagogika, studia doktoranckie,  temat rozprawy„Uwarunkowania skuteczności terapii logopedycznej dzieci z dyslalią”, promotor pracy prof. dr hab. J.J. Błeszyński

Praktyki dyplomowe

 • 2007-2008 – Praktyka dyplomowa na kierunku psychologia odbyta w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy w Katedrze i Klinice Rehabilitacji;
 • 2005 – Praktyka dyplomowa na kierunku pedagogika sp. logopedia odbyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy

Doświadczenie

 • od 2017 współpraca z AiM w Toruniu - Poradnia Żywienia i Dysfagii
 • od 2015 współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii
 • 2011 – otwarcie Centrum Terapii Dobra Mowa
 • 2011 – praktyka w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Psychicznie w Gołuszycach
 • 2010 – 2011– Dom Sue Ryder – paca na stanowisku logopedy-kontrakt;
 • 2009 – otwarcie własnej działalności gospodarczej: Prywatny Gabinet Logopedyczno-Psychologiczny „DOBRA MOWA”;
 • 2007-2012–  „Alergo – Vita” Zespół Lekarzy Specjalistów NZOZ – praca na stanowisku logopedy – kontrakt;
 • 2008 – 2009– Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Serduszka”, praca na stanowisku logopedy – zlecenie;
 • 2008 – Towarzystwo Autyzmu w Toruniu – członek komisji orzekającej, stanowisko psychologa -zlecenie;
 • 2006 – 2008 – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Bydgoszczy, praca na stanowisku logopedy – zlecenie;
 • 2005 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AGAWA” Bydgoszcz, praca na stanowisku logopedy – zlecenie;
 • 2003
 • Dwutygodniowa praktyka logopedyczna w Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy;
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • 2002 – Trzymiesięczna praktyka wolontariusza w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Praktyka logopedyczna w Katedrze i Klinice Rehabilitacji