Rak jamy nosowej

  Rak jam nosa i zatok przynosowych występuje rzadko. Wśród chorych dominują mężczyźni, a szczyt zachorowań przypada na 6. i 7. dekadę życia. 

Leczenie  często polega na chirurgicznym usunięciu  zmiany oraz tego, co ją otacza. W konsekwencji w wielu przypadkach konieczna jest rekonstrukcja jamy nosowej.

Pomoc logopedy

Po leczeniu możliwe jest występowanie zaburzeń mowy. Mowa może być niezrozumiała dla otoczenia i będzie wymagała pomocy specjalisty.

Możliwe, że po nowotworze jamy nosowej pojawi się dysfagia, czyli trudności w połykaniu (szczególnie wtedy, gdy dochodzi do usunięcia podniebienia). Wówczas uznaje się, że zaburzony jest pierwszy etap połykania, jakim jest faza ustna. Utrudnione będzie rozdrabnianie, przenoszenie pokarmu i płynów z jamy ustnej do gardła.

Logopeda pomaga:

- niwelować zaburzenia mowy, w tym artykulacji;

- w ponownej nauce połykania poprzez ćwiczenia narządów ze sfery orofacjalnej.